logo
 
Location: ..Main/Voorwaarden
Navigatie
point Home
point CyberWebHosting
point Netwerk
point Servers
point

Diensten
point Webhosting
point Personal
point Professional
point Design
point Domein Registratie

Support
point Contact
point FAQ
point Forum
point Links
point Downloads

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid css

Get fox

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Door het aanmelden voor de diensten van CyberWebHosting.nl accepteert u de algemene voorwaarden van CyberWebHosting.nl.

  2. Het is niet toegestaan om uw account te gebruiken voor illegale of onwenselijke praktijken. Wat onwenselijk is wordt door CyberWebHosting.nl bepaald per geval. Zeker niet toegestaan zijn: proxys, torrents, (irc)bots, opruiende/hate-sites, sites die geweld verheerlijken, versturen van spam of sites die (copyright) wetten overtreden. Bij overtreding van de wet of schijn daarvan zal CyberWebHosting.nl op verzoek onmiddelijk alle tot zijn beschikking staande gegevens delen met de wettelijk bevoegde instanties.

  3. CyberWebHosting staat het plaatsen van "adult content" websites toe mits u de eigenaar bent van de getoonde content of als u over de rechten beschikt van de getoonde content en de wet niet word overtreden.

  4. CyberWebHosting.nl heeft het recht een account te blokkeren zonder de gebruiker hiervan te hebben geinformeerd.

  5. CyberWebHosting.nl is nimmer aansprakelijk voor verlies van content of derving van inkomsten door technisch falen of anderzins.

  6. CyberWebHosting.nl is niet aansprakelijk voor content gehost op zijn servers die daar geplaatst is door derden. Klachten over content worden ten alle tijden snel en adequaat afgehandeld.

  7. CyberWebHosting.nl heeft voor alle accounts een een data limiet opgesteld. Accounts worden niet geblokkeerd bij het overschrijden van deze limiet, tenzij dit is overeengekomen. Verwacht u deze data limiet te overschrijden dan kan u ook vooraf goedkoper bandbreedte bestellen dit kan per maand of zelfs voor het hele jaar maar in dat laatste geval is goedkoper om over te stappen naar het volgende webhost plan.

  8. Het is CyberWebHosting.nl toegestaan alle rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en verplichtingen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan een derde over te dragen. U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen uit hoofde van met CyberWebHosting.nl gesloten overeenkomsten.

  9. CyberWebHosting.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden zonder berichtgeving te wijzigen.